Super Styrian - Aurora

V prodaji ponujamo lasten pridelek hmelja, ki je gotovo pripravljen in ustrezno certificiran, ter polnjen v vreče RB-60. Teža posamezne vreče je od 40-70 kg, lahko pa težo prilagodimo po predhodnem dogovoru.

Sorta z nazivom Aurora je prva priznana slovenska sorta, ki je v Sloveniji najbolj razširjena. Prve površine so bile v Sloveniji s to sorto zasajene v letu 1971, na naši kmetiji pa jo pridelujemo od leta 1975. Že nekaj let pa imamo s to sorto tudi zasajeno lastno matično hmeljišče. Poskušamo ga ohranjati v najboljši kondiciji, tako lahko odbiramo lasten sadilni materijal najboljše kakovosti, ki zagotavlja ohranitev sortno čistosti in kakovost.

katalog: Super Styrian - Aurora ...

Značilnosti

 • mali do srednje veliki ovalni storži

 • srednje do pozno zorenje

 • dobra odpornost na venenje,
  pepelasto plesen in peronosporo

 • pridelek: 1600 - 2200 kg/ha

 • zelo dobra stabilnost pri skladiščenju

Kislinske sestavine

 • Alfa kisline: 7,0 - 9,5 % w/w

 • Beta kisline: 2,7 - 4,4 % w/w

 • Cohumolone: 22 - 26 % alfa kislin

Oljne sestavine

 • Skupno: 0,9 - 1,6 %

 • Myrcene: 20 - 25 %

 • Humulene 20 - 25 %

 • Caryophyllene: 6 - 9 %

 • Farnesene: 5 - 10 %

Ukrep KOPOP

Operacija "Hmeljarstvo" pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K izboljčanju stanja tal in voda prispeva z obogatitvijo tal z organsko snovjo in hranili, povečevanjem deleža humusa v tleh, izboljčanjem zračno vodnega režima v tleh, preprečevanjem nekontroliranega gnitja in samovžiga hmeljevine, kar omogoča pridobivanje kvalitetne organske mase in njeno vračanje na kmetijska zemljičča.